Z ostatniej chwili

Podział spadku.

W ciągu całego naszego życia zdobywamy majątek m.in. grunty, nieruchomości oraz np. fundusze, obligacje oraz inne papiery wartościowe. Powiększają one nasz majątek i jednocześnie podnoszą status i poziom naszego życia. Co jednak w przypadku naszej śmierci? Kto przejmę po nas cały majątek lub jego część?

Prawo spadkowe jasno określa podział spadku. W przypadku braku notarialnie spisanego testamentu przekazującego prawo do spadku konkretnym osobom w konkretnie ustalonej części sąd dzięki spadek zmarłej osoby w odpowiednich proporcjach pomiędzy najbliższą rodzinę zmarłego. Aby taki podział miał miejsce, należy złożyć odpowiedni wniosek o sądowy podział majątku, który oczywiście jest płatny, jednak nie są to wysokie kwoty do zapłaty. Sąd może podzielić spadek na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest podział fizyczny, który obejmuje podział wszystkich przedmiotów wchodzących w skład mający spadkowego. Sąd rozdziela pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do udziałów w spadku, jakie im przysługują.

Drugą formą podziału jest przyznanie proporcjonalnej wielkości spadku jednemu lub też w najczęstszych przypadkach kilku spadkobiercom. Sąd jednak zastrzega obowiązek spłaty pozostałych spadkobierców w kwocie odpowiadającej wartości części spadku niepodzielnego.

Trzecią formą podziału spadku jest podział cywilny składników majątku zmarłego. Najczęściej polega go na sprzedaży bądź zlicytowaniu spadku i podzielenia sumy, jaka uzyskano ze sprzedaży pomiędzy spadkobierców w proporcjach zależnych od ich udziału w spadku.

Jak widać, prawo spadkowe jest bardzo restrykcyjne i nie ma w nim miejsca na dowolne interpretacje, które pozwolą na nagięcie litery prawa. Warto jednak szczególnie jeżeli posiadamy duży majątek spisać odpowiedni dokument, który pomaga w podziale spadku pomiędzy najbliższe nam osoby. Takim dokumentem jest testament, jednak musi być on prawomocny i zgodny z prawem spadkowym, jakie obowiązuje w naszym kraju. W przeciwnym razie sąd odrzuci taki testament.

Autorzy portalu

logo-footer

Na naszej stronie znajdziesz wiele ciekawostek z dziedziny księgowości m.in jak funkcjonuje prawo spadkowe, co oznacza upadłość firmy , jakie są rodzaje spółek oraz wiele innych. Zapraszamy :)

szkolenia z rachunkowości i księgowości

Często czytane

Rodzaje spółek w naszym kraju.
Spółki partnerskie.
Prawo kontroli w spółce z o.o.

Świeże newsy branżowe

Obsługa klienta.
Logistyka w przedsiębiorstwie, dlaczego potrzebne są szkolenia.
Czym zajmuje się dział marketingu i PR i dlaczego warto się szkolić.
© Copyright 2a.net.pl. All Rights Reserved.