Z ostatniej chwili

Prawo spadkowe.

Każdy z nas w trakcie swojego życia gromadzi różnego rodzaju dobra, które mają zapewnić nam lepszy byt oraz pomóc w przyszłości naszym najbliższym. Majątek stanowią różne wartości m.in. nieruchomości, samochody oraz np. pieniądze lub fundusze inwestycyjne. Przez całe życie może się nazbierać spora wartość takich rzeczy. Co jednak w przypadku naszej śmierci? Co stanie się z naszym ciężko zdobytym majątkiem?

Jeżeli nie napisaliśmy stosownego dokumentu (testamentu), w którym wyszczególniliśmy kto z naszych bliskich ma otrzymać składniki naszego majątku oraz w jakich częściach, to sąd decyduje o podziale naszego majątki. Warto jednak pamiętać, że taki testament nie może budzić wątpliwości oraz powinien być zgodny z prawem. W przeciwnym razie wszystkie zapisy takiego testamentu mogą zostać odrzucone w przypadku podważenia jego treści przez spadkobierców.

Sąd dzieli majątek spadkowy w kilka sposobów. Pierwszym z nich jest podział fizyczny. Polega on na odpowiednim podzieleniu składników fizycznych majątku spadkowego pomiędzy wszystkich spadkobierców w części, jaka im przysługuje. Tego typu procentowe wartości opisane są w kodeksie spadkowym i sąd wg niego dzieli majątek.

Kolejnym rodzajem podziału spadku pomiędzy spadkobierców jest przyznanie jednemu lub kilku spadkobiercom całości majątku jednak z zastrzeżeniem, że zobowiązują się oni do spłaty innych spadkobierców w kwotach odpowiadających części spadku, jaki im przysługiwał. Udział w spadku określa prawo spadkowe.

Trzecią formą podziału spadku po zmarłym jest podział cywilny, który wg wielu osób jest najbardziej sprawiedliwy. Polega on na sprzedaży całego majątku, a następnie podziału uzyskanych pieniędzy pomiędzy spadkobierców w kwotach procentowo określonych w prawie spadkowym.

Procedura spadkowa jest stosunkowo skomplikowaną sprawą, która często przy dużych spadkach i wielu spadkobiercach może przeciągać się do kilku lat. Warto wiec jeszcze za życia odpowiednio podzielić nasz majątek pomiędzy najbliższych.

Autorzy portalu

logo-footer

Na naszej stronie znajdziesz wiele ciekawostek z dziedziny księgowości m.in jak funkcjonuje prawo spadkowe, co oznacza upadłość firmy , jakie są rodzaje spółek oraz wiele innych. Zapraszamy :)

szkolenia z rachunkowości i księgowości

Często czytane

Rodzaje spółek w naszym kraju.
Spółki partnerskie.
Prawo kontroli w spółce z o.o.

Świeże newsy branżowe

Obsługa klienta.
Logistyka w przedsiębiorstwie, dlaczego potrzebne są szkolenia.
Czym zajmuje się dział marketingu i PR i dlaczego warto się szkolić.
© Copyright 2a.net.pl. All Rights Reserved.