Kiedy pracownikowi przysługuje odzież ochronna?

unnamed file 2

Pracownicy, w zależności od wykonywanych zajęć, niejednokrotnie w ramach pracy narażają swoje mienie lub zdrowie. Obowiązujące przepisy BHP w zakładzie pracy powinny restrykcyjnie przestrzegane. Pracodawca jest odpowiedzialny w tej kwestii za wyposażenie swoich podwładnych w odpowiedni strój ochronny, buty i dodatki zabezpieczające jego życie.

Ze względu na to, że każda praca ma inną specyfikę odzież musi być do niej dopasowana. Warto tu nadmienić, że odzież ochronna jest czym innym, niż odzież robocza. Obie formy określone są dokładnie w przepisach BHP.

Odzież robocza, kiedy przysługuje?

Odzież robocza należy się pracownikom w warunkach, kiedy istnieje zagrożenie zniszczenia prywatnego ubioru. Również odpowiednia odzież musi zabezpieczyć pracownika przed niedającymi się łatwo usunąć zabrudzeniami. Stosowana może być w pracach związanych z zachowaniem szczególnej higieny, np. w laboratoriach oraz służbie zdrowia lub gastronomii. 

 Wśród odzieży roboczej wyróżnić należy, m.in.: fartuchy, kombinezony, spodnie, bluzy i koszule. W największym skrócie pracownik mogący zniszczyć prywatne ubranie powinien mieć zapewnioną właściwą przed tym ochronę. 

Odzież ochronna i czynniki szkodliwe oraz niebezpieczne

Przepisy określają warunki, które w sposób zasadniczy mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie, a nawet życie pracownika. Wyróżnić tu można kontakt z substancjami żrącymi, toksycznymi oraz niebezpiecznymi chemikaliami. Również ważne jest przy niektórych zawodach zabezpieczenie pracownika przed gazami, ogniem, pyłem, a także promieniowaniem.

To wszystko powoduje, że należy podwładnych zajmujących takie stanowiska dobrze zabezpieczyć. Odzież ochronna musi być wykonana z materiałów w wysokiej jakości, zgodnych z certyfikatami bezpieczeństwa. 

Kto kupuje środki ochrony osobistej.

Odzież robocza z zasady jest zastępczym ubraniem pracownika. Odzież taką pracownik może sam nabyć i otrzymać stosowny ekwiwalent od pracodawcy. Również wymiana oraz czyszczenie jest w gestii pracownika. Pamiętać jednak warto, że ekwiwalent uwzględnia również te działania.

W przypadku odzieży ochronnej, podstawowo należy pamiętać, że nie może być to jakikolwiek ubiór. Ubranie ochronne, aby spełniło normy bezpieczeństwa musi posiadać odpowiednie wzmocnienia oraz być wykonane z odpowiednich dopasowanych do zawodu materiałów.

W związku z tym odpowiedzialny za jej przydział jest pracodawca, który we własnym zakresie zobligowany jest do jej zakupu. Zazwyczaj taką odzież można nabyć tylko w wyspecjalizowanych sklepach z odpowiednimi certyfikatami.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 3

Czym są buty dielektryczne i gdzie je kupić?

1 września 2021

W niektórych miejscach pracy odzież i obuwie ochronne to podstawowe elementy, bez których wykonywanie codziennych obowiązków nie jest możliwe. Buty ochronne mają na celu zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy, podczas…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady